احد کاظمی دوچرخه سوار پر افتخار ایران بعضویت هلال احمر در آمد
با حضور احد کاظمی قهرمان دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران از ۲تن  اعضای جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان  هریس که در مسابقه دوچرخه سواری شهرستان که بمناسبت هفته دولت برگزارگردید تجلیل به عمل آمد .
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی ، در این مراسم احد کاظمی یکی از پر افتخارترین دوچرخه سواران کشور ضمن ارج نهادن به فعالیتهای هلال احمر ، با پرکردن فرم عضویت و پوشیدن کاور داوطلبی به جمع داوطلبین هلال احمر پیوست و عضویت در این نهاد را بسیار ارزشمند قلمداد نمود.