فروشگاه و نمایشگاه دائمی دوچرخه احد کاظمی

آدرس:تبریز روبروی مجتمع تجاری لاله پارک فرشته شمالی دوچرخه احد کاظمی

تلفن تماس: ۰۴۱۳۶۶۷۹۳۱۹

شماره همراه: ۰۹۱۴۳۱۱۷۵۷۷